Stenparken på Habo gård är ursprungligen en idé från Lennart Ryde som då projektet inleddes vid millennieskiftet var ordförande i Habostiftelsen. Grundbidraget för projektet erhölls från
Carl Jönssons understödsstiftelse II.
Konstnären Helge Lundström engagerades som formgivare av anläggningen. Efter att projektet legat i träda återupptog Habostiftelsen 2017 arbetet med att färdigställa anläggningen och att samtidigt öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. I arbetsgruppen har Mikael Erlström från SGU och Mirja Malmberg, Michelle Berg och Lars Johansson Berg från Habo gård medverkat.
Slutförandet av anläggningen har möjliggjorts genom generösa bidrag från
Sparbanksstiftelsen Finn och Folke Ljungdahls stiftelse.

Välkommen till stenparken på Habo gård!

Bergarter och mineral har alltid betytt något för människan, antingen bara för deras utseende eller för att vi kunnat använda dem för olika ändamål. Syftet med Stenparken är att kunna visa ett urval av skånska bergarter med information om förekomst, ålder, bildningssätt och användning.

Längre ner på sidan finns även en karta över stenparken.

1 Gnejs

1. Gnejs

2 Lerskiffer

2. Lerskiffer

3 Ignabergakalksten

3. Ignaberga-kalksten

4 Flinta

4. Flinta

5 Dankalksten

5. Dankalksten

6 Spinkamålagranit

6. Spinkamåla-granit

7 Gnejsig granit

7. Gnejsig granit

8. Granit

8. Granit

9 Ådergnejs

9. Ådergnejs

10 Kambrisk sandsten

10. Kambrisk sandsten

11 Syenit

11. Syenit

12 Höörsandsten

12. Höörsandsten

13 Övedsandsten

13. Öveds-sandsten

14 Vångagranit

14. Vångagranit

15 NV-diabas

15. NV diabas

16 Glimmerkvartsit

16. Glimmer-kvartsit

17 Bedengranit

17. Bedengranit

18 Siltsten

18. Silsten

19 Bjärsjölagårdkalksten

19. Bjärsjölagårdskalksten

20 Hyperitdiabas

20. Hyperit-diabas

21 Amfibolit

21. Amfibolit

Karta över stenparken

Karta

Stenparken på Habo gård är ursprungligen en idé från Lennart Ryde som då projektet inleddes vid millennieskiftet var ordförande i Habostiftelsen. Grundbidraget för projektet erhölls från
Carl Jönssons understödsstiftelse II.
Konstnären Helge Lundström engagerades som formgivare av anläggningen. Efter att projektet legat i träda återupptog Habostiftelsen 2017 arbetet med att färdigställa anläggningen och att samtidigt öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. I arbetsgruppen har Mikael Erlström från SGU och Mirja Malmberg, Michelle Berg och Lars Johansson Berg från Habo gård medverkat.
Slutförandet av anläggningen har möjliggjorts genom generösa bidrag från
Sparbanksstiftelsen Finn och Folke Ljungdahls stiftelse.