14. Vångagranit

Vångaberget

Kännetecken

Vångagraniten kännetecknas som en röd till rödgrå, medelkornig,
biotitstrimmig, ofta fältspatporfyrisk och kvartsrik granit. Den
innehåller relativt glest med centimeterstora kristaller av kalifätspat
som bäst framträder på vittrade ytor. Vångagraniten kan på grund
av sin biotitstrimmning ha ett gnejsigt utseende. Förutom den
medelkorniga varianten finns en finkornigare som uppträder som
gångar. Vångagraniten innehåller 40-50% kalifältspat, lika mycket
kvarts, uppemot 10% plagioklas och några få procent glimmer, huvudsakligen
biotit.

Förekomst, ålder och bildningssätt

Vångagraniten påträffas på Vånga- och Oppmannabergen, nordligaste
delen av Ivön, öster om Kiaby, norr och nordost om Fjälkinge
och i mindre områden väster och sydväst om Arkelstorp.

Vångagraniten är närbesläktad med Karlshamnsgraniten. Osäkra
dateringar ger en ålder på ca 1350 miljoner år. Vångagrantens gnejsighet,
dvs parallellstruktur av biotit antyder att den kristalliserades
under tryck.

Övrigt

Vångagraniten har brutitis på Vånga- och Oppmannabergen sedan
slutet av 1800-talet. För närvarande finns flera aktiva stenindustrier
som bryter den vackert röda graniten. Den bearbetade Vångagraniten
används bland annat som ut- och invändig väggbeklädnad,
golv, köks- och badrumsinredningar, monument och som gravsten.
Polerad fasadsten av Vångagranit finns över hela världen, bland
annat på ”The New World Trade Center i Hongkong, det enorma
Pribaltijsjayahotellet i Leningrad och den svenska ambassaden i
Tokyo.