11. Syenit

Glimåkra

Kännetecken

Kan bäst beskrivas som en kvartsfri massformig bergart med
granitliknande utseende och uppträdande. Den är vanligtvis grovoch
medelkornig, grå till mörkgrå och domineras av kalifältspat och
hornblände. Syeniten är vanligtvis kraftigt förskiffrad.

Förekomst, ålder och bildningssätt

Syenit är i Sverige en relativt sällsynt bergart men i ett stråk som i
stort sett sammanfaller med förekomsterna av hyperitdiabas och
som sträcker sig från nordöstra Skåne till Centralskåne påträffas
syenitiska bergarter. Stråket går från Glimåkra sydvästut via Broby,
Gumlösa, Önnestad, Vinslöv, Djurröd och till en mindre förekomst
öster om Linderöd. Ett 30-tal syenitförekomster har hittas varav det
största finns norr om Glimåkra.

I nordöstra Skåne har åldersbestämningar av syniter gett en ålder
på ca 1185 miljoner år. Syeniten är en intermediär djupbergart som
bildas genom magmatism i områden där kontinenter tänjs ut och
spricker upp.

Övrigt

Norr om Glimåkra finns ett 15-tal äldre stenbrott där man brutit stenen
för användning som byggnadssten och ornamentsten. Numera
bryts syeniten på enstaka ställen som krosstensprodukt, bland annat
i Önnestad.