6. Spinkamålagranit

Bokalyckan

Kännetecken

Spinkamålagraniten är namngiven efter byn Spinkamåla ca 20 km
nordväst om Karlshamn. Spinkamålagraniten är oftast ljust grå, finkornig
till fint medelkornig med enstaka, speglande listformade,
5 till 10 mm stora strökorn av kalifältspat. Spinkamålagraniten har
oftast mycket tydliga avgränsningar mot omgivande bergarter och
är i de flesta fall högstrålande med uranhalter på uppemot 25 ppm.
Förutom kvarts, plagioklas och kalifältspat innehåller bergarten en
liten andel biotit, epidot och opaka mineral.

Förekomst, ålder och bildningssätt

Spinkamålagraniten förekommer på ett fåtal platser som små massiv
och gångar i ett område norr om Näsum och nordvästra Blekinge
och ett område kring Sibbhult. Spinkamålagraniten är yngre
än Karlshamnsgraniten eftersom den uppträder som gångar i denna.

Karlshamnsgraniten är ca 1400 miljoner år gammal men det är inte
möjligt att säga hur mycket yngre Spinkamålagraniten är eftersom
det saknas en exakt åldersbestämning.

Övrigt

Spinkamålagraniten har främst använts för framställning av gatsten
och stenplattor. Trappan till Riksdagshuset i Stockholm består t.ex.
av Spinkamålagranit från Boafalls stenbrott. Detta stenbrott ligger
Söder om sjön Halen och här förekommer en grå medelkornig variant
av Spinkamålagranit som kallas Halengranit. I området finns
rester från stenbrytning i form av brottväggar, vattenfyllda hål och
högar med skrotsten. I Kullaskogens stenbrott ca 4 km nordost
om Sibbhult bryts tidvis idag en rödgrå Spinkamålavariant som till
merparten går på export.