5. Dankalksten

Limhamn

Kännetecken

En grå-gulvit porös kalksten med varierande hårdhet och lerhalt.
Innehåller lager och knölar med flinta och förkislad kalksten. Bergarten
innehåller rikligt med fossil från kalkskaliga organismer som
t.ex. bryozoer (mossdjur) brachiopoder (armfotingar), musslor, sjöborrar
och kalkalger.

Det ursprungliga sedimentet i kalkstenen var en blandning av lera,
karbonatiskt slam och skalrester från kalkskaliga organismer.

Förekomst, ålder och bildningssätt

Dankalksten förekommer sydväst om en linje från Landskrona till
Ystad. Den bildades i en marin miljö inte allt för långt från kusten
där förhållandena var gynnsamma för kolonibildande kalkskaliga
organismer som t.ex bryozoer. Troligen har vattendjupet inte varit
mer än 50 m.

På bottnen fanns ett rikt liv av krabbor och sjöborrar som grävt och
omlagrat sedimentet. Grävspår från dessa finns ofta bevarade.

Övrigt

Kalkstenen som även ofta benäms Köpenhamnskalksten och bryozokalksten
har brutits i Limhamn, Klagshamn och Trelleborgsområdet.
Kalkstenen har framförallt använts för framställning av cement.
Idag är brytningen nedlagd. Citytunneln i Malmö har till stora delar
anlagts i dankalksten.

I kalkstenen påträffas ofta ca 5 cm stora perfekt bevarade irreguljära
sjöborrar. Hajtänder är också vanliga. En krokodilkäke har hittats
i Limhamns kalkstenbrott.