9. Ådergnejs

Hovdala

Kännetecken

Den ofta vackert ådrade gnejsen innehåller ljusa slingande band av
kvarts och fältspat, och mörkare skikt med biotit och hornblände. I
Skåne förekommer ett flertal röda mycket fältspatrika till grå bandade,
veckade och kraftigt ådrade gnejser. I vissa varianter är inslag
av linser eller sliror med mörka basiska (kvartsfattiga) bergarter, ex.
amfibolit, vanliga.

Förekomst, ålder och bildningssätt

Ådergnejs i Skåne förekommer främst inom västra Skånes urbergsområde
som tillhör den sydvästsvenska gnejsregionen. Gnejsen
har bildats genom kraftig omvandling (metamorfos) djupt ner i
jordskorpan av vanligtvis lagrade och skiktade ursprungsbergarter
som t.ex. sandsten och skiffer.

Eftersom kvarts och fältspat har lägre smälttemperatur än de mörka
mineralen resulterar det i ådror och sliror med dessa mineral i
samband med att ursprungsbergarten utsätt för höga tryck och
temperaturer vid omvandlingen.

De skånska gnejserna bedöms vara bildade för omkring 1700 miljoner
år sedan.

Övrigt

En ådergnejs med tydliga tecken på uppsmältning kallas ofta för
migmatit.